Di Động Đồng Hồ Đeo Tay

COMPLUS

Linh phụ kiện mWATCH          Chi tiết ...

Phần mềm cho mWATCH        Chi tiết ...

Text Box: COMPLUS

COMPLUS

 

Head Office ( trụ sở ):  15B Ngơ 50/18 Vơng Thị - Tây Hô` - Hà Nội  - Việt Nam

Hà Nôi:         Mobile:  098.896.55.58   

Shop giới thiệu sản phẩm:  196b Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

                                   

HCM:                       sales mobile

 

International  Office:  Germany, USA, France, Holland. 

Email:                         complus.vn@gmail.com

Yahoo chat                  complusvn

Website:  www.COMPLUSvn.com   

                 www.shop.COMPLUSvn.com                           

                 www.COMPLUS.vn

                 www.complus.co.cc                             

Giá:  2.999.700

Chi tiết…...                                   Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ (phần than  chính),

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 dây sạc kiêm kết nối USB

1 Pin ( pin gọi liên tục 5h, đợi 6 ngày )

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt online trên web

Giá:   6.597.000

Chi tiết…...                             Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ

1 Dây đeo tay, 1 sạc điện

1 tai nghe BlueTooth nghe gọi và nghe nhạc stereo ( có thể tháo 1 bên tai, thuận tiện khi lái xe)

1 sạc tai nghe BlueTooth

1 dây sạc kiêm kết nối USB

1 Pin ( Gọi liên tục 3,5h, đợi 4 ngày, tested by   COMPLUS)

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

 

Tặng 1 CD bộ phần mềm quản lí mWatch 27WM trên Máy Tính.

 

Giá:   10.007.000

Chi tiết…...                                   Mua hàng

1 điện thoại cổ tay

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 tai nghe Bluetooth Stereo nghe gọi nghe nhạc

1 sạc tai nghe Bluetooth qua USB

1 PIN (Gọi lien tục 7h +, Đợi: 7,5 ngày;     Tested by  COMPLUS)

1 Hộp đựng mWATCH 37WM

 

1 CD bộ phần mềm và hướng dẫn đi kèm

Giá: 2.497.000

Chi tiết…                                                                            Mua hàng                              

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân chính), ko kèm tai nghe  Bluetoọth

1 Dây đeo tay ( Da thật )

1 sạc điện

1 dây sạc kiêm nối USB

2 Pin ( 1 pin gọi liên tục 2h, đợi 3 ngày )

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Tặng Phần mềm quản lí mWatch 87WMs trên Máy Tính.

1 CD bộ phần mềm

Giá     1.997.000

Chi tiết…                                                                                      Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân chính),

1 Dây đeo tay ( Giả da )

1 sạc điện

1 bộ tai nghe nói có dây

1 bộ tai nghe blueTooth stereo (nghe nhạc được)

1 dây sạc kiêm nối USB

2 Pin

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Giá: 2.899.700

Chi tiết…                                                                           Mua hàng                              

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân  chính),

1 Dây đeo tay ( Da thật )

1 sạc điện

1 bộ tai nghe blueTooth Stereo (nghe nhạc đc)

1 dây sạc kiêm nối USB

2 Pin ( 1 pin gọi liên tục 3h, đợi 3 ngày )

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Tặng Phần mềm quản lí mWatch 87WMs trên Máy Tính.

1 CD bộ phần mềm

Giá:  3.697.000

Chi tiết…...                                  Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân chính),

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 tai nghe BlueTooth Stereo

1 sạc tai nghe BlueTooth

1 dây sạc kiêm nối USB

2 Pin ( 1 pin gọi liên tục 3h, đợi 3,5 ngày, tested by COMPLUS)

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

 

Tặng Phần mềm quản lí mWatch 90WM trên Máy Tính.

1 CD bộ phần mềm

Giá:    4.597.000

Chi tiết…...                                 Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân chính),

1 Dây đeo tay gắn trên thân 

1 sạc điện USB

1 tai nghe BlueTooth Stereo nghe gọi/nghe 

   nhạc

1 sạc tai nghe BlueTooth

1 dây sạc kiêm kết nối USB

1 Pin ( 1 pin gọi liên tục 8h, đợi 6 ngày -    tested by COMPLUS  )

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Tặng 1 CD bộ phần mềm quản lí mWatch 127WM trên Máy Tính.

 

mWATCH 23WM             Giá: 4.697.000                                                              

Chi tiết…                                                               Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ (phần thân chính),

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 bộ tai nghe BlueTooth Stereo (nghe gọi + nghe nhạc)

1 sạc tai nghe Bluetooth

1 thiết bị đeo tai cho bluetooth

1 dây sạc USB

1 Pin ( 1 pin gọi liên tục 5h, đợi 5 ngày )

1 CD ROM  cài đặt  mWATCH MANAGER

Giá:  3.697.000

Chi tiết…...                               Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 tai nghe BlueTooth Stereo

1 sạc tai nghe BlueTooth

1 dây sạc kiêm nối USB

Pin ( 1 pin gọi liên tục 5h, đợi 5,5 ngày, 

   tested by COMPLUS)

1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

1 CD bộ phần mềm

Giá:   6.597.000

Chi tiết…...                               Mua hàng

1 Di Động Đồng Hồ

1 Dây đeo tay, 1 sạc điện

1 tai nghe BlueTooth nghe gọi và nghe nhạc stereo ( có thể tháo 1 bên tai, thuận tiện khi lái xe)

1 sạc tai nghe BlueTooth

1 dây sạc kiêm kết nối USB

1 Pin ( Gọi liên tục 3,5h, đợi 4 ngày, tested by   COMPLUS)

 

Tặng 1 CD bộ phần mềm quản lí mWatch 27WMS trên Máy Tính.

 

Giá:   86.000.000

Chi tiết…...                                   Mua hàng

1 điện thoại đeo tay

1 Dây đeo tay

1 sạc điện

1 tai nghe Bluetooth Stereo nghe gọi nghe nhạc

1 sạc tai nghe Bluetooth qua USB

1 PIN (Gọi liên tục 7h +, Đợi: 7,5 ngày;     Tested by  COMPLUS)

1 Hộp đựng mWATCH-73

 

1 CD bộ phần mềm và hướng dẫn đi kèm