COMPLUS

 

Head Office ( trụ sở ):  15B Ngơ 50/18 Vơng Thị - Tây Hô` - Hà Nội  - Việt Nam

Hà Nôi:         Mobile:  098.896.55.58   

Shop giới thiệu sản phẩm:  196b Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội                                   

HCM:                       sales mobile

International  Office:  Germany, USA, France, Holland. 

Email:                         complus.vn@gmail.com

Yahoo chat                  complusvn

Website:  www.COMPLUSvn.com   

                 www.shop.COMPLUSvn.com                           

                 www.COMPLUS.vn

Giá

997.000

Chi tiết ….

Mua hàng

Giá

997.000

Chi tiết ….

Mua hàng

Giá

897.000

Chi tiết ….

SH-089         Mua hàng

Chi tiết ….

SH-90            Mua hàng

Giá

967.000

Chi tiết ….

Mua hàng

Text Box: COMPLUS
Text Box: COMPLUS
Text Box: COMPLUS
Text Box: COMPLUS
Text Box: COMPLUS

Thiết bị THÔNG MINH, Hoàn Toàn KHÔNG DÙNG ĐIỆN

cho ngôi nhà Thông Minh - COMPLUS technology—Công nghệ VIỆT

 

( Intelligent Green Devices  for your Smart House )

Giá

967.000

Chi tiết ….

Mua hàng